Support

Om du fått problem och vill felanmäla detta så tar du alltid kontakt med din tjänsteleverantör. De kommer göra allt för att hjälpa dig igång igen men skulle det visa sig att det ändå inte hjälper så kommer de i sin tur att kontakta Landskrona Stadsnät.

I förekommande fall så kommer vi i så fall också att behöva komma ut på plats hos er för att åtgärda felet, om detta krävs så kommer vi att kontakta dig direkt och bestämma en tid och dag.Vi åtgärdar fel under normal kontorstid men vi har bevakning på våra system 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan året runt. Det innebär att vi automatiskt får larm om något allvarligt händer och vi då åker ut även efter kontorstid. Detta sköts automatiskt och du som kund skall normalt inte behöva felanmäla eller ens märka om något sådant händer mitt i natten.

 

FELANMÄLAN SKER TILL VÅRA TJÄNSTELEVERANTÖRER

Felanmälan sker till den tjänstteleverantör för bredband, tv eller telefoni som problemet avser

LEVERANTÖR BREDBAND TV TELEFONI KONTAKT
Alltele JA NEJ JA 0910 79 80 00 www.alltele.se
Bahnhof JA JA*  JA 08 555 771 50 www.bahnhof.se
Boxer  JA  JA JA 0771 21 10 00 www.boxer.se
Bredband2  JA NEJ JA 0770 81 10 00 www.bredband2.se
Bredbandsson  JA NEJ JA 0418 486 200 www.bredbandsson.se
C Vision NEJ JA* NEJ 040 615 00 00 www.connecttv.se
Ownit JA  NEJ  JA 08 525 07 300 www.ownit.se
Sappa NEJ JA* NEJ 040 615 00 00 www.connecttv.se
T3 JA NEJ JA 0770 350 330 www.t3.se
Viasat NEJ JA* NEJ 040 615 00 00 www.connecttv.se
         
         
Förklaring       JA* IPTV som säljs via Connecttv

 

 

 

Tekniska frågor om vårt fibernät kan ställas via vårt supportformulär eller via vår kundtjänst 0418-47 36 20.

undefined

Vanliga frågor

Vem äger Stadsnätet?

Det gör Landskrona Stad via sitt helägda bolag Landskrona Energi. D.v.s. nätet ägs faktiskt av varenda kommuninvånare och alla vinster som vi genererar går direkt tillbaka till kommunen.

Levererar Landskrona Energi själv tjänster i Stadsnätet?

Nej, inte i det Öppna Stadsnätet, där använder vi: AllTele, Boxer, Bredbandsson, Bredband2, Bahnhof, ConnectTv, T3, och Ownit.
Vi för kontinuerligt en dialog med nya leverantörer och uppdaterar portalen löpande med senaste information och erbjudanden. 

Hur bra är Landskrona Energis tjänsteleverantörer?

I de oberoende undersökningar som görs så får våra leverantörer höga betyg, ofta högre än Telia, när det gäller kvalitet och överföringshastighet.
Fördelen med ett Öppet Stadsnät är dessutom att du aldrig binder dig till en enda leverantör, utan du kan fritt välja den du trivs bäst med.
I en nyligen gjord undersökning visar man tydligt också att kostnaden för bredband är lägre i Öppna Stadsnät med sund konkurrens än i stängda nät.

Vem skall jag kontakta vid ett fel?

Du kontaktar alltid din leverantör av den felaktiga tjänsten. De gör en felsökning & kontaktar oss om det behövs, t.ex. få vår hjälp med att åka ut och felsöka på plats.

Jag vill flytta min CPE / Fibermodem, hur gör jag?

Kontakta oss! - Enda nackdelen med fiber är att den är ömtålig. Låt oss göra flytten!
Du kontaktar oss på stadsnat@landskronaenergi.se eller ringer 0418-47 36 20 och frågar efter stadsnät. Vi vill gärna veta ditt namn telefonnr, adress samt hur bråttom det är.

Jag vill uppgradera till mer än 100 Mbit, måste jag byta någon utrustning?

Ni som har en modern vit CPE / Fiberterminal som nedan är redo! Den har Gigabit redan!

undefined

 Lägenhetskunder kan uppgradera utan omsvep, evt krävs en omkoppling från vår sida

 

 

Kunder med äldre CPE / Fiberterminal (såsom nedan) behöver uppgradera för kapaciteter på mer än 100Mbits/s.
Kontakta oss på stadsnat@landskronaenergi.se eller 0418-47 36 20 & fråga efter stadsnät så kan vi samråda.

undefined undefined